Odpowiedzi

2010-03-14T15:38:43+01:00
Rola inżynierii genetycznej w:
a) rolnictwie
- hodowla ulepszonych genetycznie roślin i zwierząt, w celu zwiększenia ich wydajności i odporności na szkodniki, choroby czy niekorzystne warunki środowiska
- tworzenie nowych organizmów o pożądanych cechach (np. kawa o zmniejszonej zawartości kofeiny, pomidory i banany i przedłużonej trwałości owoców, krowy o zwiększonej mleczności)
b) medycynie
- techniki kultur in vitro pomocne w namnażaniu komórek skóry ( wykorzystywane przy transplantacjach)
- rozwój nowych metod leczenia np. terapii genowej
- szczegółowa analiza DNA wykorzystywana jest na wiele sposobów w medycynie sądowej, np. do identyfikacji ofiar i przestępców, jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa
c) farmakologii
- zwiększenie wytwarzania przez roślinę wtórnych metabolitów, wykorzystywanych później jako np. leki
- produkcja szczepionek
7 3 7
2010-03-14T16:21:30+01:00
ROLA INŻYNIERII GENETYCZNEJ W MEDYCYNIE:
1.Możliwe są badania dotyczące mechanizmu powstawania odporności bakterii na antybiotyki. Antybiotyki są jedyną bronią człowieka w walce z bakteriami można poszukiwać nowych antybiotyków gdyż na stare bakterie ciągle się uodparniają, można ustalić dawkę leku i czas działania.
2.Możliwe są próby rozpoznawania i unieczyniania nowych groźnych wirusów np. –wirus HIV został zindytifikowany w 1981 roku dzieki pracom inżynieri genetycznej dzis jest wiadomo żę posiada dwie czasteczki RNA a w nich 7 genów. Nauczono się robić testy na nosicielstwo stwierdza się obecność przeciwciał. Poszukuje się skutecznej szczepionki bez skutku gdyż wirus ciągle się zmienia, poszukuje się skutecznych leków.
3. Dzięki pracom inżynierii genetycznej możliwe jest uzyskanie wielu cennych białek przydatnych w życiu człowieka. Wprowadza się organizmom jednokomórkowym gen produkują one białka w oparciu o informację genetyczną zawartą w tym genie. W taki sposób pozyskiwane białka z udziałem organizmów żywych nazywa się biotechnologią:
- bakterie insulinowe syntezują insulinę ludzką wyższych wartościach niż bydlęca
–produkcja wielu szczepionek – przeciwko WSW przez drożdże
–produkcja albuminy stosownej – immunoglobuliny
4. Możliwa będzie w przyszłości terapia genowa – wprowadzanie prawidłowych kopii genów w miejsce wadliwie funkcjonujących będących przyczyną choroby np. mukowiscydozy.
5. Dzięki inżynierii genetycznej możliwe jest tworzenie tzw. Organizmów transgenicznych. Nazywane często jako GMO. Niektórzy uważają GMO jako pojęcie szersze – to wszystkie organizmy uzyskane metodami inżynierii genetycznej. Organizmy transgeniczne to takie, które mają wprowadzone dodatkowe geny.
A) POZYTYWNE:
-można uzyskać specjalne odmiany roślin i zwierząt o nowych cechach przydatnych człowiekowi np.: kukurydza transgeniczna wymagała znacznie mniej środków owadobójczych przy znacznie większej plenności.
– stosowanie GMO w uprawach przynosi ogromne oszczędności np.: przy produkcji bawełny stosowanie transgenicznych roślin spowodowało obniżenie zużycia środków ochrony roślin. GMO mogą się charakteryzować zwiększonymi walorami handlowymi i estetycznymi.
– złoty ryż: dzięki wprowadzeniu odpowiednich genów zyskał możliwość wytarzania witaminy A, której niedobór w krajach 3 świata może doprowadzić do ślepoty ludzi.
– zmodyfikowane pomidory są bardziej trwałe i mają wyższe walory odżywcze.
– rośliny mogą w ten sposób zyskać odporność na niekorzystne warunki środowiska.
– celem inżynierii genetycznej jest uzyskanie roślin o zmienionej, korzystnej dla człowieka zawartości aminokwasów egzogennych.
B) NEGATYWNE:
- uprawy GMO często nie koncentrują się na potrzebach rolników i rozwiązywaniu problemów wszystkich ludzi, ale są produktem marketingu wielkich korporacji.
– niewiadomo do końca czy po wielu latach nie ujawnią się u konsumentów skutki zdrowotne.
– rośliny transgeniczne mogą zawładnąć niszami ekologicznymi i wyprzeć z nich naturalnych mieszkańców, co zakłóci równowagę ekologiczną niezbędną w przyrodzie.
6. Możliwe jest wykorzystanie inżynierii w sądownictwie:
- ustalenie osoby, która była na miejscu przestępstwa
- ustalenie ojcostwa
- możliwe ustalenie pokrewieństwa
5 4 5