4) Na podstawie danych w tabeli określ jakim ruchem porusza się badane ciało.
v [m/s] 4 | 8 | 12 | 16
t [s] 1 | 2 | 3 | 4
a) oblicz wartość przyspieszenia w każdej sekundzie ruchu,
b) oblicz drogę przebytą przez ciało w każdej sekundzie ruchu,
c) oblicz drogę przebytą przez ciało po 1-,2-,3- i 4-sekundach ruchu,

2

Odpowiedzi

2010-03-14T15:40:07+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T15:42:14+01:00
Ciało porusza się ciałem jednostajnie przyspieszonym
a) a=v/t = 16/4= 4 m/s do kwadratu
b)s1= vt= 4 *1 =4 m
s2= 8 *2 = 16 m
s3= 12 *3 = 36 m
s4= 16*4= 64 m
1 5 1