Czy potrafisz:
- Wyjaśnić, co to jest dysocjacja i jakie substancje jej ulegają?
- Ułożyć równania dysocjacji jonowej:CaCl2, FeBr3, HNO3, KOH, Ca(OH)2?
- Wyjaśnić jak można odróżnić elektrolit od nieelektrolitu?

Propozycja dla ambitnych:
Ustal doświadczalnie, które z następujących substancji należą do elektrolitów: glukoza, proszek do pieczenia ciasta, soda oczyszczona, spirytus salicylowy, kwasek cytrynowy, nadtlenek wodoru, saletra.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T17:06:22+01:00
Dysocjacja jonowa - rozpad substancji (kryształów jonowych lub polarnych cząsteczek) na jony pod wpływem wody.

Dysocjacji jonowej ulegają:
-sole,
-kwasy,
-wodorotlenki.

Elektrolity - substancje, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny

Nieelektrolity - substancje, których wodne roztwory nie przewodzą prądu elektrycznego

3 3 3