Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T15:45:36+01:00
Wpływ telewizji na młodego widza

Pozytywne oddziaływanie telewizji na widza przejawia się przez:

* kształtowanie zainteresowań,
* dostarczanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin,
* kształtowanie postaw społecznych,
* organizowanie rozrywki,
* inicjację kulturalną,
* masowe dokształcanie,
* możliwości kathartyczne.

Do negatywnych skutków oddziaływania telewizji na widza należą:

* zakłócenie organizacji dnia,
* chaos informacyjny,
* obciążenie systemu nerwowego,
* zagrożenie dla zdrowia psychicznego,
* zagrożenie dla zdrowia fizycznego,
* uczenie się aspołecznych form zachowania,
* zaburzenie życia rodzinnego.
Telewizja wkroczyła w codzienne życie milionów ludzi i zajmuje w nim ważne miejsce. Stała się ważnym źródłem informacji, narzędziem kształtowania postaw i zainteresowań. Dlatego coraz silniej ujawnia się potrzeba szerokiej i stałej dyskusji publicznej dotyczącej tej problematyki. O zakwalifikowaniu programu dla dzieci powinien decydować jego poziom estetyczny i zawartość treściowa, a nie jego przypuszczalna popularność. Nie wystarczy bowiem, aby telewizja ograniczała obrazy negatywne - potrzeba, aby prezentowała treści pozytywne.
20 2 20
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T15:47:09+01:00
Mass media - pozytywne strony:
- powoduje, że masy uczestniczą w kulturze i stykają się z wielkimi dziełami
- informacje obiegają świat natychmiast
- społeczeństwo wie, jak wyglądają szefowie państw, gwiazdy estrady, ludzie wielkiej kultury
- kształtowanie postaw społecznych
- komunikowanie się

Negatywne:
- mamy do czynienia z przemysłem kulturowym
- z wielkiej sztuki uczyniono towar na sprzedaż, a odbiorca jest klientem
- media manipulują odbiorcami, a nawet prowadzą do ubezwłasnowolnienia odbiorcy, oferują kulturalną papkę
- obciążenie systemu nerwowego
- może się coś stać na psychice człowieka

Myślę, że pomogłam. Napiszę coś jeszcze, ale idę najpierw o tym poczytać.
9 3 9