Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-25T23:52:24+01:00
Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania społeczeństwa;
-- socjalizacyjna (uczenie dzieci życia w społeczeństwie )
-życia i umożliwienie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie
-wsparcia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych:
-wsparcia osób niesłyszących i niedosłyszących w ich integracji zawodowej i społecznej
-równego traktowania
-Prawo materialne – podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, pracy, karnego i administracyjnego
-- prokreacyjna (podtrzymywanie ciągłości gatunku ludzkiego)
-- kulturalna
-- rekreacyjna
-- opiekuńczo - wychowawcza
2 2 2