Odpowiedzi

2010-03-14T15:55:39+01:00
(pozytywne lewa strona)
Szansa na jedność państwa, utrzymanie władzy przez najstarszego księcia.
(pozytywne prawa strona)
Nie będzie wojny pomiędzy braćmi, nie skorzystają na tym wrogowie Polski.
(negatywne lewa strona)
Walki pomiędzy braćmi o władzę w kraju - osłabienie państwa, możliwość najazdu na Polskę.
(negatywne prawa strona)
młodzi bracia mogą się pokłócić o posesje.
(pod negatywnymi z lewej strony)
Przekazanie władzy najstarszemu synowi.
(pod negatywnymi z prawej strony)
Ustanowienie seniora.
132 4 132