Odpowiedzi

2010-03-14T15:48:17+01:00


Akcja „Pana Tadeusza” rozwija się w trzech równolegle prowadzonych wątkach i skupia się wokół różnych bohaterów poematu, których losy w różnych sposób przeplatają się ze sobą.

Pierwszy wątek stanowi pokuta księdza Robaka – dawnego warchoła , a obecnie emisariusza, który prowadzi działania mające na celu wzniecenie powstania na Litwie. Drugi temat to miłosne perypetie Tadeusza, a trzeci to spór o zamek toczący się między Sędzią a Hrabią, który łączy się z zemstą Gerwazego na Soplicach.

Dzieje Jacka Soplicy poznajemy stopniowo, we fragmentach. Pierwszą odsłonę stanowi historia opowiedziana przez Gerwazego Hrabiemu, kolejnych informacji dostarcza nam sam narrator, a w końcu sam Jacek Soplica odsłania swoje losy podczas spowiedzi.

Jacek to początkowo pewny siebie szlachcic, cieszący się w okolicy niebywałą popularnością i posłuchem. Cieszy się sympatią samego Stolnika, który chętnie gości go w swoim domu. Jednak nie chce zgodzić się na jego małżeństwo ze swoją córką Ewą. Odrzucony kochanek żeni się z niekochaną dziewczyną, z którą ma syna Tadeusza, jednak urażona duma nie pozwala zapomnieć o doznanym upokorzeniu. Okazja do zemsty nadarza się, gdy wojska rosyjskie oblegają zamek Stolnika. Znajdujący się w pobliżu Jacek zabija Horeszkę. Jednak dręczony wyrzutami sumienia popada w alkoholizm a w końcu ucieka za granicę, zostawiając syna pod opieką brata Sędziego, gdyż żona Jacka zmarła.

Poza granicami kraju Soplica próbuje odkupić swoje winy walcząc z w szeregach armii napoleońskiej, a wreszcie, jako tajny emisariusz, nierozpoznany przez dawnych kompanów, zakonnik bernardyn powraca na Litwę, by przygotować tam powstanie przeciwko Rosjanom. Jacek otacza także opieką córkę ukochanej Ewy – Zosią, którą oddaje na wychowanie Telimenie i daje środki na jej utrzymanie.

Niestety spiskowej działalności księdza Robaka przeszkadzają prywatne interesy dwóch zwaśnionych rodzin: Stolników i Horeszków. Podczas rozgrywającej się bitwy między Rosjanami a szlachtą, ksiądz Robak zostaje ciężko ranny. Na łożu śmierci wyznaje całą prawdę o sobie Gerwazemu i, uzyskawszy od niego przebaczenie, umiera.
2010-03-14T16:10:48+01:00
Jacek Soplica byl przywódcą litewskiej szlachty. zakochał się on w Ewie Horeszkównie. Często przebywał na zamku Stolnika, gdyż ten go wykorzystywał aby mieć poparcie na sejmikach. Jacek chciał ożenic się z Ewą ale mu odmówiono-dostał czarną polewkę. Wpadł w gniew. Nie mógł porwać Ewy gdyż mogłaby nie przeżyć porwania. Ożenił się z kobietą której nie kochał. Zacząl pić alkohol i zaniedbywać żonę i syna- Tadeusza. Pewnwgo dnia na zamek napadł oddział Rosjan. Jacek strzelił wtedy do znienwidzonego magnata, trafił. Od tąd ród Horeszków podupadł, Ea wyjechala wraz z mężem na Syberię zostawiając małą Zosię w kraju(Zosia to jej córka). Jacek został uznany przez Rosjan za sprzymierzeńca i obdarowany dobrami odebranymi Horeszkom. Jednak nie mógł znieść że jest zdrajcą, wyjechał z kraju. Przybył na Litwę jako pokorny i zdyscyplinowany patriota. Chcial wzniecić powstanie i przygotować szlachtę na godne przyjęcie wojsk napoleońskich. Ni udało mu sie to. Jednak uzyskal przebaczenie Gerwazego, a szlachcic oznajmił mu że stary Stolnik w chwili śmierci tez mu przebaczył. Po śmierci Soplica został zrehabilitowany i zaliczony w poczet narodowych bohaterów.