Odpowiedzi

2010-03-14T15:50:08+01:00
"Walka karnawału z postem" czy też "Wojna postu z karnawałem" to obraz namalowany w 1559 r przez Pietera Bruegela Starszego (niderlandzkiego malarza). Obraz ten ukazuje zamieszki między miekszkańcami miasta. Ważnym aspektem jest uosobienie postu i karnawału. Bruegel w dość specyficzny sposób różnicuje mieszkańców miasna na postników i świętujących karnawał mianowicie rozróznia ich ubioem. Postnicy na obrazie jawią się jako ubrani na szaro i brązowo dostojni okryci płaszczami i kapeluszami spokojni mieszkańcy miasteczka. Świętujący karnawał obywatele są niemal przeciwieństwem postników, kolorowo ubrani, uchwyceni w trakcie zabaw i psot weseli i radośni. Na pierwszym planie można zauważyć można podział na stronę prawą-postną i lewą-karnawałową oraz przypominającą bitwę na kopie walkę między spersonifikowanym szczupłym postem i otyłą personifikacją karnawału. Nie sposób nie zauważyć religijnego kontekstu obrazu który śmiało ukazuje konfikt między Reformatorami a Kościołem Katolickim, jest on więc panoramą sytuacji społecznej w okresie reformacji.
Obraz ożywia bogata gama kolorów "karnawału" zdominowana ciemnymi "postnymi" barwy ziemi. Dzieło Bruegela jest wysoce symboliczne niemal każdy element czy bohater ma swoje odzwierciedlenie w realnym świecie.
Co ciekawe autor nie potępia ostatecznie żadnej ze stron konfliktu, wytyka jedynie ich błedy zostawiając widzowi miejsce na samodzielną krytykę.
165 4 165
2010-03-14T15:55:04+01:00
W okresie średniowiecza, kiedy to rozwijał się najszybciej i przybierał najbarwniejsze formy, jego początek był ściśle uzależniony od rozpoczęcia Wielkiego Postu. Stąd też tytuł sławnego obrazu Pietera Bruegla Starszego „Walka karnawału z postem” z 1559 roku. Przedstawia on rynek niewielkiego miasta, na którym zgromadzili się jego mieszkańcy. Zdają się oni być całkowicie pochłonięci różnorakimi zabawami. Na pierwszym planie odbywa się turniej między Postem – niezwykle wychudzonym mężczyzną a upersonifikowanym Karnawałem – grubasem siedzącym na beczce o rumianych od wina policzkach i lubieżnym wyrazie twarzy. Warto zwrócić też uwagę na swoistą walkę nie tylko między głównymi, ale i pozostałymi postaciami. Można tu dostrzec różnego rodzaju gry, pojedynki, zapasy, konkursy, które to były niezwykle popularne w średniowiecznej Europie, zazwyczaj też to właśnie turnieje rycerskie rozpoczynały karnawał. Potwierdzają to zatem słowa Jadana Huizinga, iż „wszystkie poczynania ludzkie są jedynie zabawą”. Zabawa bowiem mówi o naturze człowieka, jest pierwotną kategorią życiową, elementem kulturotwórczym. Marian Golka w artykule pt. „Pojmowanie zabawy” zwraca uwagę na niezwykle istotny dla ludzi XXI wieku aspekt zabawy. Wskazuje on bowiem na konieczność zachowania proporcji między pracą a zabawą, codziennością a świętem. Zdaje się, iż współcześnie granice te zacierają się. Już nie potrafimy celebrować sacrum, chcemy, by wszystko miało wymiar zabawy i przyjemności.

Możesz sobie to troche przerobić :P
73 3 73