Zredaguj wstęp do rozprawki na temat : Czy "Syzyfowe prace" wciąż powinny być lekturą szkolną .?
PILNIE POTRZEBNE .!!

OD 3 DO 5 ZDAŃ .!!!!

Twój wstęp powinien zawierać odpowiedzi na pytania :
co to jest kanon lektur szkolnych?
jakie książki do niego należą?
czego dotyczy powieść Stefana Żeromskiego, że znalazła się na tej liście?
czy tak być powinno?( TEZA, zapowiedź argumentacji)

Bardzo proszę o pomoc ;* <byle jak najszybciej >

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T16:16:03+01:00
"Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego należą do kanonu lektur szkolnych, czyli są na liście książek ważnych ze względu na podjętą problematykę. Powieść przedstawia walkę polskiej młodzieży z rusyfikacją w II połowie XIX wieku. Ukazuje szlachetnych, odważnych młodych ludzi, którzy dla kolejnych pokoleń Polaków byli i są wzorem patriotyzmu. Utwór ten w dalszym ciągu powinien znajdować się na liście lektur i wplywać na postawy młodych Polaków.
2 4 2