Odpowiedzi

2010-03-17T11:36:12+01:00
Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”
Cele:
-Dążenie do integralnego rozwoju w społeczeństwie obywatelskim osób niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo i innych.
-Profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
-Podejmowanie działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr samorządu terytorialnego.

Fundacja "Iskierka"
Cele:
-Tworzenie systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin.
-Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci
-Realizacja dziecięcych marzeń.
-Animowanie działań pozwalających dzieciom na odkrywanie swoich mocnych stron oraz wyrównywanie szans edukacyjnych wobec rówieśników.

Fundacji "Adwokatury Polskiej"
Cele:
-pomoc finansową i materiałową w zakresie:
* szkolenia aplikantów adwokackich, doskonalenia zawodowego adwokatów i dostarczania literatury fachowej
* wyposażenia technicznego, biurowego, środków łączności i sprzętu komputerowego
* kontaktów z innymi środowiskami prawniczymi w kraju i za granicą
* organizowanie spotkań, sympozjów, seminariów w kraju i za granicą
-fundowanie stypendiów
-współpracę z innymi organizacjami prawniczymi w kraju i za granicą
-opiekę nad zasłużonymi adwokatami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej
-wspomaganie społecznych inicjatyw w dziedzinie prawa