Zad 1
Oblicz objętość ostrosłupa trójkątnego , który wszystkie krawędzie boczne są do siebie prostopadłe i maja długości równe
3cm; 4 cm; 5 cm
zad 2
krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 6 cm i tworzy z krawędzią boczną ostrosłupa kąt o mierze 45°. Oblicz objętość tego ostrosłupa

zad 3
Oblicz pole podstawy ostrosłupa prawidłowego pięciokątnego, jeżeli jego objętość jest równa 63cm³, a wysokość 9cm

zad 4
Podstawa ostrosłupa jest kwadrat o przekątnej 6√2cm. Wysokość ostrosłupa tworzy z wysokością ściny bocznej kat 45°. Oblicz objętość ostrosłupa

1

Odpowiedzi

2010-03-14T16:10:44+01:00
Zad 1.

a=3
b=4
c=5

V=1/3 PP*H
PP=1/2 * 3* 4 = 6

V=1/3*PP*H
H=5
V=1/3 * 6 * 5 = 10