1. w trojkacie ABC wysokosc CD ma dlugosc 8. kat ABC ma miare 60*, a kąt BAC ma 45*. oblicz obwod tego trojkata.

2.kat ostry rombu ma 60*, a dłuższa jego przekatna ma 8cm. oblicz dlugosc boku tego rombu.

3.oblicz pole trojkata rownobocznego o boku: a)12 b)5 c)√3 d)4√6

1

Odpowiedzi

2010-03-14T16:10:29+01:00
Zad 1
a√3 = 8/:√3
a = 8/√3
2a = 16/√3
Obw = 3*16√3
Obw = 48√3cm
Zad 2
Przekątne rąbu dzielą go na 2 trójkąty równoboczne.
8:2 = 4
h = 4
h = a√3/2
4 = a√3/2/*2
8 = a√3/:√3
8/√3 = a
Odp: Długość boku rombu ma 8/√3cm.
Zad 3
a.)
P = a²√3/4
P = 12²√3/4
P = 144√3/4
P = 36√3cm²
b.)
P = 5²√3/4
P = 25√3/4cm²
c.)
P = √3²√3/4
P = 3√3/4cm²
d.)
P = 4√6²√3/4
P = 16*6√/4
P = 96√3/4
P = 24√3cm²