1.Po rozwiązaniu szyfrogramu otrzymasz nazwisko polskiego matematyka.Literki wpisz w ramkę(potęgi)
a) (-1½)⁷×(-1½)÷(-1½)⁶ → T
b) (¼)⁸×8⁴/(¼)⁷×8³ → L
c) (-0,1)⁷×(0,1)²/(0,1)⁵×(0,1)⁴ → O
d) (-0,2)³×(-0,2)⁴×(-0,2)⁵ → I
e) 5⁸×(0,1)⁷ → E
f) (-1½)⁵×(-1½)⁸÷(1½)¹¹ → W

RAMKA
-2¼ I 1 I 2¼ I 1/40 I 2 I -1 I
I I I I I I

1

Odpowiedzi

2009-10-25T13:46:37+01:00
A) (-1½)⁷×(-1½)÷(-1½)⁶ = (-3/2)⁷×(-3/2):(-3/2)⁶ = (-3/2)⁸*(-2/3)⁶ = 6561/256*64/729=9/4=2¼ → T

b) (¼)⁸×8⁴/(¼)⁷×8³=(¼)¹×8¹=2 → L

c) (-0,1)⁷×(0,1)²/(0,1)⁵×(0,1)⁴ = (-0,1)⁷×(0,1)²/(0,1)⁹ = (-0,1)⁹/(0,1)⁹ = (-1)⁹ = -1 → O

d) (-0,2)³×(-0,2)⁴×(-0,2)⁵ = (-0,2)¹²=→ I

e) 5⁸×(0,1)⁷ = 390625×0,0000001 = 0,0390625 → E

f) (-1½)⁵×(-1½)⁸÷(1½)¹¹ = (-243/32)×(-3/2):(3/2)¹¹ = (-243/32)×(-3/2)*(2/3)¹¹ = (-729/64)×(-2048/177147) = (-1)×(-32/243) = 32/243 → W

T I 1 I 2¼ I 1/40 I L I O I
127 3 127