1. Nazwij poniższe rymy ze względu na ich układ, zgodność brzmieniową oraz liczbę sylab.

połyska - srebrzysta - ........................
kwiatom - lato - ........................

2. Obok każdego z poniższych środków poetyckich napisz jego nazwę.

a) bure chmury - ........................
b) rzeka połyska niby blacha srebrzysta - ......................
c) wiatr od lasu przypłyną - ......................
d) A jabłonka za płotem, (...)
Gałązka się kłania,
woła Florka i Frania; - ..............................
e) blacha srebrzysta - ..................

Zadania do wiersza. (wiersz w załączniku)

3. Wypisz z wiersza po trzy przykłady środków poetyckich (przenośni, epitetów) i napisz, jaką pełnią rolę.

4. Określ dwoma epitetami nastrój wiersza.
.......................................................................

5. Uwzględniając treść wiersza, nazwij co najmniej 3 obrazy poetyckie, które można by namalować.
............................................................................................................................................................

Zadania do obrazu. (obraz w załączniku)

6.Opisz pierwszy plan obrazu.
............................................................................................................................................................

7. Opisz szczegóły krajobrazu przedstawione na drugim planie obrazu.
............................................................................................................................................................

8. Wypisz po dwa wspólne i różne elementy krajobrazu przedstawione w obu tekstach kultury.
............................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T16:39:45+01:00
1.
a) liczba sylab
b) zgodność brzmieniowa

2.
a) epitet
b) porównanie
c) przenośnia
d) rymy chyba
e) epitet

3.
epitety:
1) poezja światów
2) polnych kwiatów
3) senne malowidła
przenośnie:
1) wdziewają płaszcze chmur
2) promieni gra różana
3) wdziewają płaszcze chmur
Środki te pełnią funkcję ozdobników. Aby bardziej zachęcić, zafascynować czytelnika wierszem.

4.
a) piękny wiersz
b) fascynujące spojrzenie na świat

5.
a) słońca krąg
b) wiejskie pola latem
c) wieczorny blask

6.
Na pierwszym planie obrazu widnieje wóz z sianem, który jedzie przez polną ścieżkę. Zmierza on najprawdopodobniej ku miasteczku znajdującym się na drugim planie.

7.
Na drugim planie widać wzniesienie. W górnej jego części widać małe miasteczko lub wieś, poniżej las, różnorodna pola i prawdopodobnie rzekę. Niebo obrazu jest charakterystyczne dla zachodów słońca. Cały obraz daje wspaniały efekt obrazu letniej wsi.

8.
wspólne:
a) dolina
b) zachód słońca
różne:
a) na obrazie widać wieś lub małe miasteczko
b) w wierszu jest mowa o polnych kwiatach
1 5 1