Zapewne wielokrotnie bywałeś w lesie , na łące, lub nad jeziorem . Wymień znane ci przykłady populacji roślin i zwierząt , które w wymienionych ekosystemach swoją liczebnością przewyższają inne . Wypisz w tabeli najbardziej charakterystyczne . Błagam o pomoc .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T16:25:32+01:00