Krawędzie podstawy prostopadłościanu mają długości 9 cm i 12cm, a wysokość 10cm.Prostopadłościan rozcieto wzdłuż przekątnej podstawy i otrzymano dwa jednakowe graniastosłupy trójkątne .oblicz pole powierzchni każdego z otrzymanych graniastosłupów,jeżeli suma krawędzi każdego z nich jest równa 102cm.

Prosze o szybkie rozwiązanie **

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T16:52:47+01:00
H=10 a=9 c=12 d=15

Pgraniastoslupa trójkątnego =2*1/2*a*h+a*h+c*h+d*h
P=2*1/2*9*12+9*10+12*10+15*10=108+90+120+150=468cm^