PILNE!!!
Bardzo Proszę o Przetłumaczenie na angielski :)

1.Mary zawsze wieczorem ogląda telewizję, czasami również czyta książki.
2.Państwo Brown bardzo lubią pracować w ogrodzie.
3.John nie chodzi do pracy piechotą, on jeździ autobusem.
4.Nie przeszkadzaj mi! Czytam teraz bardzo interesujący artykuł o sytuacji politycznej w Chinach.
5.Strasznie dzisiaj pada i wieje silny wiatr. Weź płaszcz i parasolkę jeśli wychodzisz.
6.Kto tak hałasuje w pokoju na górze? To mój syn. On słucha swoich ulubionych płyt.
7.Dlaczego ona zawsze tak głośno mówi. To naprawdę jest denerwujące. Ona ma taki ostry głos.
8.Czy Profesor Brown ma wykłady w poniedziałki? Z planu zajęć wygląda, że tak. Właśnie teraz prowadzi wykład na temat inflacji.
9.Czy na zajęciach wasz nauczyciel mówi tylko po angielsku? Zwykle tak, jednak gramatykę wyjaśnia nam po polsku.
10. Czasami odwiedzam ich ale oni zawsze udają, że są zajęci i próbują znaleźć jakiś pretekst żeby wyjść z domu.
11.Mary właśnie je śniadanie. Ona zawsze je śniadanie o 7:30.
12.Zawsze pada jesienią, więc nie ma się co dziwić, że teraz pada.
13.Coś ładnie pachnie. Co gotujesz?
14.Czy Mary ogląda teraz telewizję? Nie ona nigdy nie robi tego w ciągu dnia.
15. Czy mogę wziąć tę książkę do9 domu? Nie, nie możesz. Musisz ją przeczytać w czytelni.
16.Piotr powinien więcej pracować. On nie uczy się regularnie w domu, a do szkoły chodzi tylko od czasu do czasu
17.Czy John jest w domu? Nie, on teraz gra w tenisa. On zawsze gra w tenisa w poniedziałki pomiędzy 17:00 i 19:00.
18.Czy jedziecie w tym roku go Grecji? Oczywiście, przecież co roku spędzamy tam wakacje.
19. Dlaczego oni zawsze odwiedzają nas w niedzielę wieczorem. Przecież wiedzą, że zawsze wtedy jesteśmy zajęci, bo przygotowujemy się do pracy na poniedziałek.
20. Wyjeżdżam jutro bardzo rano i właśnie dlatego się w tej chwili pakuję.

Będę bardzo wdzięczna. Z góry dziękuję :) Tylko proszę nie korzystać z translatora bo on niedokładnie tłumaczy :) sama sprawdziłam…

2

Odpowiedzi

2009-10-25T13:24:57+01:00
1.Mary always in the evening watching TV, reading books sometimes.
Brown very 2.Państwo like to work in the garden.
3.John do not go to work on foot, he drives a bus.
4.Nie bother me! Now I read a very interesting article about the political situation in China.
5.Strasznie today falls and strong wind. Take a coat and umbrella if you go out.
6.Kto as noise in the room upstairs? This is my son. He listens to their favorite CDs.
7.Dlaczego she always speaks so loudly. It really is annoying. She has such a sharp voice.
8.Czy Professor Brown has lectures on Mondays? The schedule looks like it is. Right now leads a lecture on inflation.
9.Does the classroom your teacher only speaks English? Usually yes, but grammar explains to us in Polish.
10. Sometimes I visit them but they always pretend they are busy trying to find some excuse to leave the house.
11.Mary it was breakfast. She always be breakfast at 7:30.
12.Zawsze autumn rains, so it is no wonder that it is now raining.
13.Coś smells nice. What's cooking?
Mary 14.Czy watch TV now? It is not never done this during the day.
15. Can I take this book home do9? No, you can not. You have to read it in the library.
16.Piotr should work more. He did not teach regularly at home and to school just from time to time
17.Czy John is at home? No, he is now playing tennis. He always plays tennis on Mondays between 17:00 and 19:00.
18.Czy are going this year it Greek? Of course, yet every year we spend holidays there.
19. Why do they always visit us on Sunday evening. After all, they know that whenever we are busy, because we are preparing to work on Monday.
20. I am leaving tomorrow very morning and that is why at this moment is packed.
2009-10-25T14:13:05+01:00
1.Mary always in the evening watching TV, and sometimes reading books.
2. The Browns like to work in the garden.
3.John don't go to work on foot, he drives a bus.
4.Nie bother me! Now I read a very interesting article about the political situation in China.
5.It's rainning horrible and it's strong wind. Take a coat and umbrella if you go out.
6. Who is makeing a noise in the room upstairs? This is my son. He listens to their favorite CDs.
7.Why she always speaks so loudly. It really is annoying. She has a sharp voice.
8.Is Professor Brown has lectures on Mondays? The schedule looks like it is. Right now leads a lecture on inflation.
9.Does the classroom your teacher only speaks English? Usually yes, but grammar explains to us in Polish.
10. Sometimes I visit them but they always pretend they are busy trying to find some excuse to leave the house.
11.Mary it was breakfast. She always be breakfast at 7:30.
12.Is always rainning at atumn, so it is no wonder that it's now raining.
13.Something smells nice. What's cooking?
Mary 14.Is watch TV now? No She never done this during the day.
15. Can I take this book home do9? No, you can't. You have to read it in the library.
16.Piotr should work more. He did not teach regularly at home and to school just from time to time
17 IS John is at home? No, he is now playing tennis. He always plays tennis on Mondays between 17:00 and 19:00.
18. Are you going this year it Greek? Of course, yet every year we spend holidays there.
19. Why do they always visit us on Sunday evening. After all, they know that whenever we are busy, because we are preparing to work on Monday.
20. I am leaving tomorrow very morning and that is why at this moment is packed.