Odpowiedzi

2010-03-14T16:38:25+01:00
56.

a) węgiel, wodór i tlen
b) pochodne węglowodorów
c) fragment grupy karboksylowej
d) od nazwy węglowodorów dodając końcówkę -ol
e) CnH₂n+1OH lub R-OH

57.

Etan C₂H₅- C₂H₅(etanol) wzór strukturalny jest podany.

H H H H
Butan Podane C₄H₉OH(butanol) H-C-C-C-C-OH
H H H H

H H H H H
Pentan C₅H₁₁- C₅H₁₁OH(podane) H-C-C-C-C-C-OH
H H H H H

H
Metan CH₃ CH₃OH(metanol) H-C-OH
H

H H H
Propan C₃H₇ C₃H₇OH(propanol) H-C-C-C-OH
H H H

58.

a) C₉H₁₉OH, CH₃-(CH₂)₈-OH, nazwa: metanol
b) C₇H₁₅OH, CH₃-(CH₂)₆-OH, nazwa: heptanol
c) C₄H₉OH, CH₃-(CH₂)₃-OH nazwa: butanol
d) C₆H₁₃OH CH₃-(CH₂)₅-OH nazwa: heksanol
e) C₂H₅OH CH₃-CH₂-OH nazwa: etanol

60.

CnH₂n+1-OH=102u
12+1u*2n+1+16u+1u=102u
14u=102u-18u
x=84u/14u
n=6

Wzór sumaryczny: C₆H₁₃OH
Nazwa: Heksanol
Wzór półstrukturalny: CH₃-(CH₂)₅-OH

61.
mC₇H₁₀= 12u*7+1u*16=84u+16u=100u
100u-12u=88u.
Sorry ale dalej sam nie mam, ale myślę że pomogłem choć trochę:)

Pozdrawiam ;]
3 3 3