3 zadanka o podobnej treści.

1. W dwóch pojemnikach były razem 82 litrów farby. Gdy z jednego pojemnika do drugiego przelano 13 litrów, to okazało się, że w obu pojemnikach jest tyle samo farby. Ile farby było na początku w każdym pojemniku?

2. W trzech pojemnikach były 84 litry farby. Gdy z pierwszego pojemnika do drugiego przelano 12 litrów, a z drugiego do trzeciego przelano 8 litrów, to okazało się, ze w każdym pojemniku jest tyle samo farby. Ile farby było na początku w każdym pojemniku.

I proszę o obliczenia za pomocą równania :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T17:34:58+01:00
1)
82l : 2 = 41 l
41 l-13 l = 28 l - tyle farby bylo na poczatku w 1 pojemniku
41l + 13l = 54l - tyle farby bylo na poczatku w 2 pojemniku
(spr.28l+54l= 82l farby)
Odp.: W 1-wszym pojemniku bylo na poczatku 28l farby a w drogim 54l.


2)
84l : 3 = 28 l

( z 1-wszego poj. do 2-giego poj.)

1poj.) 28l - 12l = 16l - tyle jest teraz w 1-wszym pojemniku
2poj.) 28l + 12l = 40l - tyle zostało w 2-gim pojemniku

( z 2-giego poj. do 3-ciego poj.)

2poj.) 40l - 8l = 32 l - tyle jest teraz w 2-gim pojemniku
3poj.) 28l + 8l = 36 l -tyle jest teraz w 3-cim pojemniku
(spr. 16l+32l+36l= 84l)
Odp.: W 1-wszym pojemniku bylo na poczatku bylo 16l farby, a w 2-gim 32l a w 3-cim 36l.


LICZE NA NAJ ;)
2 3 2