1. Dźwig budowlany podnosząc 100 cegieł o masie 2,5kg każda, wykonał pracę 5000J. Oblicz wysokość na jaką zostały podniesione cegły.Przyjmujemy że g= 10m/s^2

2. Jaką pracę wykonuje chłopiec naciskając na sztywną ścianę siłą 50 niutonów w czasie 5 sekund?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T16:13:17+01:00


zad 1
Dane:
m=100* 2,5kg=250kg
W=5000J
g=10m/s2
Szukane :
h=?
Rozwiązanie :
W=mgh
h=W/ mg
h=5000J/ 250kg*10 m/s2=5000J/2500kg*m/s2=2 m
Odpowiedz:Cegły zostały podniesione na wysokość 2m.zad 2

dane:
F=50N
t=5s
s=0
szukane:W=?

W=f x s
W=50 x 0 = 0
W=0J
odpowiedz: Chłopiec nie wykonał pracy bo się ściana nie przesunęła