Ułóż chronologicznie następujące zdania:

*Bóg powołuje Mojżesza i wyprowadza lud wybrany z niewoli egipskiej.

*Kościół dzisiaj - my, klasa 1a Gim. nr 20 w Gorzowie Wlkp.

*Bóg działa w Kościele, prowadząc nowy lud Boży od siebie

*Ludzie odwracają się od Boga (grzech pierworodny)

*Ewangelie zostają spisane. Powstają także inne pisma Nowego Testamentu

*Jezus zmartwychwstaje

*Jezus ponosi śmierć krzyżową

*Jezus przyjmuje od Jana chrzest w Jordanie i zostaje namaszczony Duchem Świętym.

*Apostołowie otrzymują Ducha Świętego: Kości.ół zostaje ukazany światu

*Jezus ustanawia Eucharystię (ofiara bezkrwawa).

*Chrystus ukazuje się kobietom oraz uczniom, a potem wstępuje do nieba.

*Jezus rodzi się w Betlejem z Maryi Dziewicy

*Bóg działa w ludzie wybranym i przez proroków zapowiada Mesjasza

*Jezus z Nazaretu głosi nadejście królowania Boga: naucza, czyni cuda


Proszę ułożyć od najstarszego wydarzenia do najwcześniejszego. Z góry dziękuje za trud, który poświęcicie. O ile poświęcicie.

Dziękuje !

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T16:42:06+01:00
Ludzie odwracają sie od Boga(grzech pierworodny)
Bóg powołuje Mojżesza......
Bóg działa w ludzie wybranym.....
Jezus rodzi sie w Betlejem...
Jezus przyjmuje chrzest..
Jezus z Nazaretu gósi nadejście.....
Jezus przyjmuje chrzest...
Jezus ustanawia Eucharystię...
Jezus ponosi śmierć ...
Jezus zmartwychwstaje...
Chrystus ukazuję się kobietą...
Apostołowie otrzymuja Ducha św..
Ewangelie zostaja spisane..
Bóg działa w Kościele...
Kościół dzisiaj...5 2 5
2010-03-14T17:07:04+01:00
1-Ludzie odwracają się od Boga (grzech pierworodny)
2-Bóg działa w Kościele, prowadząc nowy lud Boży od siebie
3-Bóg działa w ludzie wybranym i przez proroków zapowiada Mesjasza
4-Bóg powołuje Mojżesza i wyprowadza lud wybrany z niewoli egipskiej.
5-Jezus rodzi się w Betlejem z Maryi Dziewicy
6-Jezus przyjmuje od Jana chrzest w Jordanie i zostaje namaszczony Duchem Świętym.
7-Jezus z Nazaretu głosi nadejście królowania Boga: naucza, czyni cuda
8-Jezus ustanawia Eucharystię (ofiara bezkrwawa).
9-Jezus ponosi śmierć krzyżową
10-Jezus zmartwychwstaje
11-Apostołowie otrzymują Ducha Świętego: Kości.ół zostaje ukazany światu
12-Chrystus ukazuje się kobietom oraz uczniom, a potem wstępuje do nieba.
13-Ewangelie zostają spisane. Powstają także inne pisma Nowego Testamentu
14-Kościół dzisiaj - my, klasa 1a Gim. nr 20 w Gorzowie Wlkp.

Powinno być ok :D
6 2 6