Odpowiedzi

2010-03-14T16:15:04+01:00
Jak zachować się w lesie.
nie powinno się hałasować.
nie powinno się zostawiać po sobie bałagany.
nie powinno się podpalać trawy w nim, a jeśli rozpalamy ognisko, przed wyjazdem należy je zgasić.
2010-03-14T16:15:57+01:00
Nie wyrzucac smieci
nie wzniecac ognia
nie halasowac
nie lamac galezi
nie uszkadzac galezi /nie zdrapywac kory itp


nalezy chodzic po wyznaczonych szlakach
pozbieraz papierki, butelki ktore zauwazymy
2010-03-14T16:19:34+01:00
W lasach nie wolno:

1) zanieczyszczać gleby i wód

2) śmiecić

3) rozkopywać ziemię

4) niszczyć grzybów oraz grzybni

5) niszczyć lub uszkadzać drzew, krzewów lub innych roślin

6) niszczyć urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic

8) rozgarniać i zbierać ściółkę

9) wypasać zwierząt gospodarskich

10) biwakować poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego

11) wybierać jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczyć lęgowisk, nor i mrowisk

12) płoszyć, ścigać, chwytać i zabijać dziko żyjących zwierząt

13) puszczać psów luzem

14) hałasować oraz używać sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu

W lasach należy:

1) chodzić po wyznaczonych ścieżkach i szlakach

2) sprzątać po sobie śmieci

3) zgłaszać wszystkie problemy związane z lasem do leśniczego