ĆWICZENIA DO 1 KL. GIM. PULS ŻYCIA ćw. 2,3,4,6 strona 18


Zadanie 1)
Wyjaśnij, dlaczego organizmy rozmnażające się płciowo mają większe możliwości przystosowania się do środowiska niż osobniki rozmnażające się bezpłciowo.

Zadanie 2)
Fotografia przedstawia bażanta łownego. Podkreśl cechy charakterystyczne dla tego gatunku, związane z rozmnażaniem.
-jajorodność, -przemiana pokoleń, -rozwój
prosty,- rozdzielnopłciowość, -samozapłodnianie, -dymorfizm płciowy, -żyworodność, -rozwój złożony

Zadanie 3)
Podaj różnicę między podziałem komórki a pączkowaniem.

Zadanie 4)
Zaznacz punkt zawierający nazwy grup organizmów rozmnażających się wyłącznie płciowo, u których występuje rozwój prosty.

A. Ssaki, owady, grzyby.
B. Ptaki, pajęczaki, bakterie.
C. Gady, ptaki, ssaki.
D. Płazy, ssaki, gąbki.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T13:23:04+01:00
Zad. 1
W rozmnażaniu bezpłciowym nie są wytwarzane DNA , a więc nie są przekazywanie genotypy. Organizmy rozmnażające się bezpłciowo o genotypach mało podatnych na mutacje są gorzej przystosowane do zmieniających się warunków środowiska.

Np. jesli szybko zmieni się temperatura otoczenia, młode komórki umrą.Zad.3
podział komórki-to proces ,który odbywa sie we wszystkich organizmach zywych i prowadzi do powstania dwu (lub wiecej) komórek potomnych.Natomiast paczkowanie to sposób rozmnazania bezpłciowego wystepujacych u drozdzy i niektórych bakterii,w których komórki potomne powstaja przez tworzenie sie wypuklen komórki rodzicielskiej.

Zad. 4
c
18 4 18
2009-10-25T14:45:42+01:00
3 ) jajorodność, rozwoj prosty, rozdzielnoplciowosc, samozaplodnianie, dymorfizm plciowy, obojniactwo, zyworodnosc, rozwoj zlozony
6 ) C

sory wiecej nie mam. ;D
18 3 18