Proszę o napisanie referatu na jedną stronę A4 na temat:
1. Sztuka gotycka.
lub
2. Sztuka renesansu.

jeżeli ktoś napisze dwa, to na bank dostaje naj :D

uwaga!
kopie z neta, spamy, za krótkie prace i inne głupoty usuwam z ostrzeżeniem. potrzebne na jutro, więc zbierzcie się do wieczora :P

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T16:29:06+01:00
Gdy budowle oraz dzieła malarstwa i rzeźby, powstające w tym samym czasie, są do siebie pod wieloma względami podobne, mówimy, że należą one do określonego stylu w architekturze i sztuce. Na przełomie X i XI wieku powstał w Europie styl romański, który istniał do XIII stulecia. W stylu romańskim wznoszono przede wszystkim kościoły i klastory. Miały one grube, kamienne mury i maleńkie okna. Wyglądem budowle te przypomnały układanki wykonane z brył geometrycznych: walca, stożka, prostopadłościanu... Wewnątrz zawsze panował mrok. Mury musiały być grube, a okna małe, gdyż inaczej zawaliłyby się kamienne sklepienia. W razie najazdu ludzie zamykali się wewnątrz kościoła i bronili się przed napastnikami. Okna służyły wówczas jako otwory strzelnicze.
Styl romański znajdował się w pełnym rozkwicie, gdy w 1144 roku w Saint-Denis pod Paryżem zakończono budowę pierwszej świątyni w stylu nazywanym potem stylem gotyckim. Najważniejszą nowością było zastosowanie ostrołuków zamiast łuków półokrągłych. Sklepienie oparto nie tylko na ścianach, ale i na podtrzymujących je łukach przyporowych. Kościoły stały się wyższe i smuklejsze. Ich wnętrza zostały rozświetlone dzięki ogromnym oknom, których wąski kształt miał przypominać ręce złożone do modlitwy. Według ludzi średniowiecza każdy detal architektoniczny powinien był kierować myśli wiernych ku Bogu. W zamyśle budowniczych strzeliste wieże katedr łączyły ziemię z niebem.
Styl gotycki istniał w Europie w XII - XV wieku - a w niektórych rejonach jeszcze w XVI stuleciu. Wznoszono nie tylko gotyckie kościoły, ale też zamki, domy miejskie, ratusze i mury obronne. W niektórych krajach, wśród nich w Polsce, budowniczowie zastępowali kamień łatwiej dostępną cegłą. Oprócz budowli zachowały się liczne gotyckie obrazy i rzeźby. Prawie wszystkie są poświęcone tematyce religijnej - ukazują postać Madonny, scenę ukrzyżowania lub sąd ostateczny. Dlaczego? Ponieważ tylko wydarzenia biblijne i koleje życia świętych uznawano za godne przedstawienia sztuce. Artyści mieli też wyjaśniać prawdy wiary ludziom, którzy nie umieli czytać.


PS. Więcej już nie napiszę, ponieważ tylko tyle o tym wiem.(dopisałam trochę, ale nie wiem czy wystarczy).
34 3 34
2010-03-14T16:45:00+01:00
Sztuka renesansu
Sztuka odrodzenia (renesansu wyraża dwa podstawowe nurty ideowe epoki są to zwrot ku rzeczywistości i oraz humanistyczne zainteresowanie się człowiekiem i jego doczesnym życiem .Artyści poprze swe dzieła głoszą chwale antyku pełni uwielbienia dla twórców narodowości greckich rzymskich oraz ich dokonań dzieł.Szuka tako nasycona jest głównym nurtem epoki renesansu humanizmem odkrywa ona wielkość człowieka i jego możliwości jest inaczej niż w średniowieczu gdzie wszystko było skierowane ku bogu a w renesansie jest one skierowane ku człowiekowi.
Stąd częste ukazywanie piękna ludzkiego ciała ale także mocy ludzkiego ciała twórcy bowiem pragną oddać wnętrze przedstawianych postaci i ich ukryte marzenia leki ,obawy itp.
Artyści staraj się znaleźć w człowieku jego harmonie ,współgranie z natura ,bogiem.Drogą do tego może być jedynie godzenie chrystianizmu z mądrością antyku.
Do najważniejszych haseł epoki należy przede wszystkim zaliczyć słynne powiedzenie ad fontes(do źródeł ) sprawiło że chętnie gromadzono i poznawano dzieła dawnych twórców sztuka zarówno grecka ale tez rzymska stalą się szybko głównym źródłem inspiracji wzorowano się na antycznych kanonach piękna stosowano ustalone wówczas proporcje przedstawiono tematy mitologiczne.Celem artystów epoki nie było jednak naśladownictwo ale korzystanie z bogactwa tradycji starożytnej.Renesansowi twórcy często dązyli do przewyższenie swoich mistrzów!.Podczas epoki sięgnięto także do Religi ,główna religia stało się chrześcijaństwo ,sięgnięto po pismo święte zaczęta je przetłumaczalny na języki narodowe by stało ono się bardziej dostępne dla ludzi.Tematy dla artystów (mniej niż w średniowieczu) były ważne dla artystów.Sztuka naprawdę zamknięta była w naturze:ten kto potrafi ją z niej wydobyć posiądzie ją.
20 3 20