Odpowiedzi

2010-03-16T14:18:44+01:00
Wszystkie organizmy żyjące w ekosystemie powiązane są ze sobą siecią wzajemnych połączeń pokarmowych, cykli obiegu pierwiastków, materii. Duże znaczenie dla zachowania równowagi ekosystemu może mieć różnorodność zamieszkujących go gatunków organizmów. W prostym modelu monokultury, na przykład pola obsianego pszenicą łatwo sobie wyobrazić, że jakaś katastrofa, szkodnik lub choroba zniszczą je całkowicie. Z drugiej strony, po takim zdarzeniu można łatwo doprowadzić do odtworzenia takiego ekosystemu. Im bardziej złożone i różnorodne są ekosystemy, tym są mniej wrażliwe na zmiany zewnętrzne. Dzięki istnieniu ogromnej liczby wzajemnych interakcji możliwe jest dopasowanie do zmieniających się warunków środowiska. Jeśli zabraknie jednego ogniwa w prostym modelu troficznym: producent - konsument – destruent, łańcuch zostaje przerwany. W bogatych ekosystemach, dzięki bioróżnorodności, istnieje wiele różnych łańcuchów gwarantujących dostosowanie się do nowych warunków. Niestety, złożone ekosystemy po zniszczeniu odtwarzają się dużo trudniej niż systemy proste.