Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T17:12:01+01:00
80u÷16u=5 - liczba atomów tlenu
108u-80u=28u - masa drugiego pierwiastka
tlen jest zawsze dwuwartościowy, więc 28u÷2=14u - masa cząsteczkowa drugiego pierwiastka
wzór:
N2O5 - tlenek azotu (V)