Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T22:33:18+01:00
19.
Prędkość światła to 300000000m/s
1 rok = 365 dni = 8760 godzin = 525600 minut = 31536000 sekund
Jeżeli światło pokonuje 300000000 metrów w czasie 1 sekundy, to w czasie jednego roku pokona drogę 300000000*31536000 metrów, czyli 9460800000000000 metrów, czyli 9,4608*10^15=94,608*10^14=946,08*10^13=9460,8*10^12=94608*10^11 metrów.


20.
Minimalna długość podróży pociągiem to 2 godziny.
Minimalna długość podróży autokarem to 30 minut.
Minimalna długość podróży tramwajem to 10 minut.

Minimalna długość podróży wszystkimi środkami transportu to 2h 40min

Maksymalna długość podróży pociągiem to 2,5 godziny.
Maksymalna długość podróży autokarem to 55 minut.
Maksymalna długość podróży tramwajem to 20 minut.

Maksymalna długość podróży wszystkimi środkami transportu to 3h 45min

Podróż skłądająca się z trzech etapów może więc trwać 2h40min-3h45min


21.
Założenie: pączek jest okrągły
Objętość pączka V=113cm3, czyli 4/3*pi*R^3=113cm3
Obliczamy R mnożąc stronami przez 3/4 i dzieląc przez pi - wychodzi R^3=27, czyli R=3cm (promień pączka)
Średnica pączka Sr=2R=6cm.
Aby zmieścić wszystkie 20 pączków, taca musiałaby mieć wymiary:
Przypadek 1 - jeden rząd pączków - 1*6cmx20*6cm czyli 6x120cm
Przypadek 2 - dwa rzędy pączków - 2*6cmx10*6cm czyli 12x60cm
Przypadek 3 - cztery rzędy pączków - 4*6cmx5*6cm czyli 24x30cm


22.
Średnica Merkurego to 4879km. Promień Merkurego to R=4879/2=2439,5km. Objętość Merkurego zatem to V=4/3*pi*R^3
V=4/3*pi*(2439,5)^3=60781421399km3
Objętość Ziemi Vz=1,0832*10^12km3=1083200000000km3

Aby obliczyć ile razy objętość Merkurego jest mniejsza od objętości Ziemi, należy podzielić Vz/V=1083200000000/60781421399 = 17,8
Objętość Merkurego jest więc niemal 18-krotnie mniejsza od objętości Ziemi


23.
80 lat = 29200 dni (jeśli chcesz dodać dodatkowe dni z lat przestępnych, to wychodzi 29220 dni)
29200 dni = 700800 godzin
700800 godzin = 42048000 minut
Biorąc pod uwagę, że serce człowieka bije z prędkością 70 uderzeń na minutę, to w przeciągu 80 lat uderzy więc 70*42048000 razy = 2943360000 razy = 2,94336*10^9 razy = 29,4336*10^8 razy = 294,336*10^7 razy