Odpowiedzi

2009-10-25T13:26:42+01:00
Bok pierwszy oznaczamy jako x. Trojkat ma 180 stopni.
180=x+x+7+x-13
180=3x-6
186=3x
x=62
Pierwszy bok 62, drugi 69, trzeci 49.
7 2 7
2009-10-25T13:28:02+01:00
Kąt α= 58°
Kąt β= 51°
Kąt γ= 71°
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T13:34:19+01:00
Α-kat I
β=α-7°-kat II
γ=α+13°-kat III

α+α-7°+α+13°=180°
3α=174°
α=174°/3
α=58°-pierwszy

β=58°-7°=51°
γ=58°+13°=71°
15 4 15