Zmieszano 49,90 cm3 0,00100 M roztworu NaOH i 50,00 cm3 0,00100 M roztworu HNO3.
Jakie jest stężenie jonów wodorotlenkowych w otrzymanym roztworze? Czy dodanie do
tego roztworu 0,1000 cm3 0,5000 M roztworu azotanu(V) ołowiu(II) spowoduje
wytrącenie się osadu wodorotlenku ołowiu(II), którego iloczyn rozpuszczalności wynosi
5,000·10-16? Rozwiązując zadanie prowadź dokładne obliczenia.

1

Odpowiedzi

2009-10-25T21:10:48+01:00
V1 = 49,9 cm3 = 0,0499 dm3
Cm1 = 0,001 mol/dm3
n1 = 4,99*10^-5 mol

V2 = 50 cm3 = 0,05 dm3
Cm2 = 0,001 mol/dm3
n2 = 5*10^-5 mol

Vc = 0,0999 dm3
CNaOH = 4,99*10^-4 mol/dm3

NaOH => Na+ + OH- α = 100% więc
[OH-] = 4,99*10^-4 mol/dm3 * 1 = 4,99*10^-4 mol/dm3

V3 = 0,1 cm3 = 0,0001 dm3
Cm3 = 0,5 mol/dm3
n3 = 5*10^-5 mol

Vc2 = 0,0999 dm3 + 0,0001 dm3 = 0,1 dm3

CmOH = 4,99*10^-3 mol dm3
CmPb = 5*10^-4 mol dm3

Pb(OH)2 → Pb2+ + 2 OH-

Ir = [Pb2+][OH-]^2
Ir = 5*10^-4*(4,99*10^-3)^2
Ir = 1,25*10^-8
1,25*10^-8 > 5,000·10^-16

odp. stezenie jonow OH- wynosi 4,99*10^-4 mol/dm3. osad sie wytracil.
1 5 1