Odpowiedzi

  • sol
  • Rozwiązujący
2009-10-25T13:28:21+01:00
Izajasz - przepowiedział, że Mesjasz będzie potomkiem króla Dawida. Będzie rządził sprawiedliwe i dobrze.

Jeremiasz - Zapowiadał spustoszenie Judy i Jerozolimy. Ostrzegał Izraelitów, zapowiadał, że ich państwo upadnie.

Ezechiel - piętnuje w księdze niewierność Izraela i zapowiada karę za jego grzechy. Zapowiada nowe przymierze.
13 4 13