Temat: Równania i nierówności

Zad 1.
Krzyś rozbił skarbonkę i policzył, że było w niej 32zł w monetach o nominałach 2zł, 1zł, 50gr i 20gr. Dwuzłotówek było dwa razy mniej niż złotówek, a pięćdziesięciogroszówek było 2 razy więcej niż złotówek. Dwudziestogroszówek było 10. Ile monet było w skarbonce?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T16:35:17+01:00


x - ilość monet 2 zł

2x - ilość monet 1 zł

2*2x - ilość monet 0,50 zł

10 - ilość monet 0,20 zł

2*x+1*2x+0,5*2*2x+0,2*10=32

6x+2=32

6x=30

x=5 dwuzłotówki

2x=2*5=10 złotówki

4x=4*5=20 pięćdziesięciogroszówki

5+10+20+10=45
2010-03-14T16:42:40+01:00
2 zł : ilość- 1/2x I wartość: 2×1/2x I monety: 5
1 zł : ilość - x I wartość: x I monety: 10
50gr: ilość -2x I wartość: 0,5×2x I monety:20
20 gr : ilość - 10 I wartość: 0,2×10 I monety:10
______________________________________________________
32 zł
* Radziłąbym zrobić w formie tabelki .

10×0,20+1x+0,50×2x+2×1/2x=32
2+3x=30/ :3
*x=10
*Stąd wzięła się liczba monet

10+20+10+5=45
Odp.: W skarbonce było 45 monet.