Odpowiedzi

2010-03-14T16:47:15+01:00
Chciała bym poruszyć temat ekologii, w dzisiejszych czasach można bardzo dbać o przyrodę, więc dlaczego niektózi tego nie robią ?! ciągle zadaje sobie to pytanie , ale jakoś nie potrafie udzielić na nie odpowiedzi.
Wiem że nie mogę nikogo do niczego zmuszać , ale proszę dbajcie o przyrodę ,zieleń to jast wasz dom ! ;))
2010-03-14T16:48:58+01:00
Obecnie na terytorium wielu krajów przeprowadza się liczne wycinki drzew niszczą tym samym walory przyrodnicze i strefy zcia. rocznie wycina się tysiace hektarów lasów, 1/6 tej wycinki przeznaczona jest na produkcje papieru. Warto podkreślić że marnuje się drzewa gdy wystarczy segegować odpady by pnownie wykorzystać już raz zużty papier.Podczas wycinek lasów wiele gatunków zwierząt ginie. Jest to spowodowane hałasem oraz zanieczyszczeniami , jak i zniszczeniem flory w której żyją. To samo tyczy się roślin. Wiele roslin i zwierząt zagrozone sa wyginięciu.Wycinają drzewa niszczym zielone płuca naszej planety.Tym samym zwiększa sie ilść zanieczyszczeń w powietrzu. reasumuja sami si zabijamy i zabijamy nasze otoczenie z którym dzielimy Ziemie
2010-03-14T16:49:28+01:00
O podstawach naturalnego porządku ekologicznego
"Gdy mówimy o poważnym zachwianiu równowagi ekologicznej pojawia się tu podstawowy problem moralny: zasoby naturalne są wspólną własnością całej ludzkości. Żadna jednostka, żaden naród i - podkreślamy to z całą mocą - żadne pokolenie nie ma prawa bezpodstawnie ich sobie przywłaszczać i roztrwaniać na swój użytek. Ta zasada powszechnego przeznaczenia środowiska naturalnego i jego bogactw jest kamieniem węgielnym naturalnego porządku ekologicznego. Wszystkie inne stwierdzenia są z nią związane. Ten, kto korzysta z bogactwa środowiska naturalnego, nie może tracić z pola widzenia innych ludzi - i tych z nim współcześnie żyjących, i tych, którzy przyjdą jutro. Tak więc spojrzenie ekologiczne prowadzi nas do wyodrębnienia nowego wymiaru koncepcji własności, która wyklucza arbitralność i egoizm w użytkowaniu dóbr danych przez naturę."