1.Sprawdz ,czy podana liczba spełnia dane równanie :

a) 3x(x-5)=(x-2)(3x-3) dla liczby -1

b) 3/5x-(7/9x-1/4)=2-(x+3)/4 dla liczby 0

2.Czy podana liczba spełnia rownianie ?
a)2x+1=9-2x dla liczby 2
b)3(2x-5)=1-4x dla liczby 1 1/2
c)4(y-6)-3y=2(y-9) dla liczby -6pilnee , na teraz. ! ;D

1

Odpowiedzi

2010-03-14T16:44:20+01:00
Zad.1

a - TAK

3x(x-5)=(x-2)(3x-3) dla liczby -1
18 = 18
L = P

b - NIE

3/5x-(7/9x-1/4)=2-(x+3)/4 dla liczby 0
0,25 ≠ 1,25
L ≠ P

zad.2

a - TAK

2x+1=9-2x dla liczby 2
5 = 5
L = P

b - NIE

3(2x-5)=1-4x dla liczby 1 1/2
-6 ≠ -5
L ≠ P

c - TAK

4(y-6)-3y=2(y-9) dla liczby -6
-30 = -30
L = P