Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T16:46:43+01:00
Masz obowiązek przestrzegać prawo, szanować i chronić odmienność kulturową, etniczną, poglądową i wyznaniową innych ludzi. Masz obowiązek uczyć się i rozwijać swoje umiejętności w takim stopniu na jaki pozwalają Ci możliwości intelektualne. Masz obowiązek szanować pracę innych i ich wysiłek. Masz obowiązek poszanować dorobek kulturowy, chronić przyrodę i środowisko naturalne. Masz obowiązek poznać historię swojej ojczyzny i stać na straży jej poprawności, nie możesz tych prawd świadomie przekręcać i dopowiadać. Masz obowiązek pomagać innym w miarę swoich możliwości. Masz w szczególności obowiązek szanować swoich rodziców, opiekunów i rodzeństwo.
  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T16:46:48+01:00
Korzystam z :
-prawa do wolności
-do dobrego imienia
-do własności materialnej
-do życia
-do własnych wypowiedzi
-do nauki (to mój obowiązek)