Odpowiedzi

2009-10-25T17:56:17+01:00
Nie jest poprawne. Związek ten tworzy sieć krystaliczną, gdyż pomiędzy atomami potasu i chloru występują wiązania jonowe. Wiąże się to z dużą różnicą w elektroujemności tych atomów. W wiązaniu jonowym następuje przeniesienie elektronów od atomu o mniejszej elektroujemności (czyli od potasu) do atomu pierwiastka o elektroujemności większej czyli do atomu chloru. To przeniesienie elektronów powoduje uzyskanie jonów o trwałych konfiguracjach elektronowych: K+(plus na górze), oraz jonu Cl-(minus na górze)Na skutek elektrostatycznego przyciągania jonów przeciwnych znaków następuje utworzenie jonowej sieci krystalicznej ciała stałego: K+Cl-K+Cl- itd...