Dlaczego wybuchają wulkany, czy na powierzchni jest lawa czy może magma, opisać budowę ziemi od środka albo od powierzchni, co to jest epicentrum a co to jest hipocentrum, skutki trzęsień ziemi, dlaczego ludzie osiedlają sie w okolicach wulkanów, wymienić orogenezy i powstałe w poszczególnych góry, i jakie wyróżniamy typy gór

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T22:10:49+01:00
Na powierzchni jest lawa. Budowa ziemi od zewnątrz:
Skorupa: jest to zewnętrzna powłoka ziemii, pod kontynentami znajduje się na głębokości około 35 km, a pod oceanami ok. 5-8 km.

Płaszcz: Głębokość płaszcza ziemskiego wynosi od 35 do 2890 km, co czyni go najgrubszą warstwą planety.

Jądro: Jądro podzielone jest na dwie części: stałe jądro wewnętrzne o promieniu ok. 1215 km i płynne jądro zewnętrzne wokół niego, o grubości 2270 km. Przyjmuje się, że jądra mają taki sam skład chemiczny, choć w innych stanach skupienia.


Epicentrum to miejsce na powierzchni skorupy ziemskiej położone w najbliższej odległości (prostopadle) nad ogniskiem trzęsienia ziemi


Hipocentrum to położone w głębi Ziemi źródło rozchodzenia się fal sejsmicznych, czyli ognisko trzęsienia ziemi.


Skutki trzęsień ziemi według Skala Richtera:
1 Wykrywalne tylko za pomocą sejsmografów

2-3 Ledwie odczuwalne przez ludzi

4-5 Może spowodować niewielkie szkody

6 Dość niszczycielskie

7 Duże trzęsienie ziemi

8-9 Bardzo niszczycielskie trzęsienie ziemi

Ludzie osiedlają się w okolicach wulkanów ponieważ w ich okolicach występują bardzo żyzne gleby dzięki czemu dobrze hoduje sie tam rosliny.


Główne orogenezy to:

1.orogeneza alpejska (Pireneje
Atlas
Góry Betyckie
Apeniny
Alpy
Karpaty
Bałkan
Góry Dynarskie
Hellenidy (m.in. Pindos)
Góry Krymskie
Kaukaz
Góry Pontyjskie
Elburs
Kopet Dag
Taurus
Zagros
Mekran
Kunlun
Hindukusz
Karakorum
Pamir
Himalaje
Góry Arakańskie)

2.orogeneza hercyńska(Wogezy
Harz
Ural
Appalachy
Góry Smocze
Wielkie Góry Wododziałowe
Ałtaj
Tien-Szan
Sudety
Góry Przylądkowe
Masyw Centralny
Góry Kantabryjskie
Góry Iberyjskie
Rodopy
Góry Czerskiego
Góry MacDonella)

3.orogeneza kaledońska(Góry Kaledońskie, Grampiany i góry Skandynawskie
północno-wschodnią część Appalachów
góry zachodniego Kazachstanu
północny Tien-szan
Sajany
Ałtaj
Wielkie Góry Wododziałowe)

4.orogeneza bajkalska(Bajkalidy)
5.orogeneza assyntyjska
6.orogeneza kadomijska
7.orogeneza katangijska
8.orogeneza dalslandzka
9.orogeneza gotyjska
10.orogeneza grenwilska
11.orogeneza panakean
12.orogeneza hudsońska
13.orogeneza karelska
14.orogeneza algomijska
15.orogeneza kenorańska
16.orogeneza białomorska
27.orogeneza saamijska

Ze względu na sposób powstania wyróżnia się góry fałdowe, zrębowe i wulkaniczne.
6 3 6