2.Beczka o średnicy 60cm i wysokości 1m ma kształt walca. Ile litrów wody mieści się w tej beczce?
3. Obracamy dwa jednakowe prostokąty o wymiarach 4cm x 10 cm, jeden wokół krótszego drugi wokół dłuższego boku. Oblicz obydwie objętości.
4. Walec ma wysokość 10 cm, a jego objętość wynosi 640π cm³. Jaką średnicę ma podstawa tego walca ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T13:01:28+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad2
średnica=60cm to r=30cm
h=1m =100cm
V=pi*r kwadrat *h
V=3,14*30 do kwadratu *100cm
V=3,14*900*100
V=282600cm3
V=282,6l bo 1l =1000cm3

zad3
r=4cm h=10cm
V=pi*r kwadrat *h
V=3,14*16 *10
V=502,4cm3

r=10cm h=4cm
V=3,14* 10 do kwadratu *4
V=3,14*100*4
V=1256cm3

zad4
V=640PI cm3
h=10cm

V=pi*r kwadrat *h
640*pi =pi*r kwadrat *10
640*pi=10*pi* r kwadrat \ :10*pi
64=r kwadrat
r=8cm
średnica= 2r =16cm
26 4 26