Zad.1 Wiedząc że stosunek masowy siarki do tlenu w pewnym tlenku siarki wynosi 2 : 3, ustal i napisz jego wzór sumaryczny oraz nazwę.
zad.2 Oblicz stosunek masowy żelaza do tlenu w tlenkach żelaza i napisz wzory tych tlenków, jeśli zawartośc procentowa żelaza w tych tlenkach wynosi:
a) 70%

Odpowiedź:.

b) 77,8%

Odpowiedź:.

Proszę pomóżcie!!!!
Dam wiele punkcików :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T23:45:33+01:00
1. Tlenek siarki (VI) SO3

2. Tlenek żelaza (III) Fe2O3 stosunek masowy : 7:3
Tlenek żelaza ( II) FeO stosunek masowy : 7:2