Odpowiedzi

2010-03-14T17:11:14+01:00
W III wieku n.e. w Cesarstwie Rzymskim zaszły zmiany, które były powodem podziału imperium na część wschodnią i zachodnią oraz doprowadziły do upadku cesarstwo zachodnie.
Powodem tego były trudności wewnętrzne cesarstwa:
- obciążenie ludności zwiększającymi się podatkami, co było odczuwalnie przez społeczeństwo jako olbrzymi ciężar; podatki przeznaczano na utrzymanie licznej armii, dużej liczby urzędników państwowych oraz wspaniałego dworu cesarskiego;
- osłabienie władzy cesarzy; między kandydatami do tronu cesarskiego wybuchały walki, co wywoływało wojny domowe. Cesarze zmieniali czasami co kilka miesięcy, pozbawiani życia i władzy przez zbuntowanych wodzów armii.
- załamanie gospodarcze państwa, na które złożyły się upadek miast, zniszczenia i grabieże spowodowane najazdami plemion barbarzyńskich, straty w ludziach(na skutek wojen i epidemii) oraz kurczenie się reszty niewolników.
Do zewnętrznych przyczyn upadku cesarstwa należały najazdy i grabieże plemion barbarzyńskich, przeważnie germańskich(mających swoje siedziby na wschód od Renu i na północ od Dunaju). Rzym nie był już w stanie zwiększyć ilości wojsk, by skutecznie bronić się przed nimi. W 330 r. cesarz Konstantyn Wielki, zagrożony najazdami i walkami wewnętrznymi pomiędzy wojskami popierającymi swoich wodzów, przeniósł stolicę imperium do starej kolonii greckiej Bizancjum- odtąd zwanej Konstantynopolem. Przesądziło to o losach cesarstwa, które zostało podzielone między dwóch synów cesarza Teodozjusza Wielkiego. Decydującym momentem upadku Rzymu było przybycie do Europy plemion mongolskich- Hunów, którzy atakowali barbarzyńców. Ci szukali schronienia na terytorium państwa Rzymskiego. W V wieku Rzym został zdobyty przez plemiona germańskie- najpierw przez Gotów, a następnie splądrowany i zniszczony przez Wandalów. w 476 roku wódz germanów pozbawił tronu ostatniego władcę państwa zachodniorzymskiego- Romulusa Augustulusa i odesłał cesarskie insygnia do Konstantynopola, uznając już tylko istnienie cesarstwa wschodniego.
4 3 4
2010-03-14T17:13:49+01:00
- wydatki na obronę przed najazdami plemion.
-Problemy finansowe w państwie.
- Przestali podbijac inne terytoria.
-Zmagania z Kartaginą.
-Również zaraza która zdziesiątkowała legiony.

:)))
5 3 5
2010-03-14T17:14:00+01:00
- sytuacja gospodarcza
- wewnętrzna sytuacja polityczna
- kryzys polityczny
6 3 6