Jaka mase ma prostopadloscienna bryla lodu o wymiarach 2m x 2m x 2.5m, jezeli gestosc lodu wynosi 900kg/m (szesciennych)?? Ile ciepla trzeba dostarczyc bryle lodu, aby ja stopic, jezeli jej temteratura wynosi 0 C?? Cieplo topnienia lodu wynosi 335kJ/kg.
Zapisz obliczenia


Odp Masa bryly lody wynosi ..... Aby ta bryla lodu stopniala, potrzeba .... ciepla.

2

Odpowiedzi

2010-03-14T17:28:04+01:00
Objętość lodu
V=2*2*2,5 = 10 m3
d-gęstość
d=m/V stąd masa m
m=d*V =900*10=9000 kg
ciepło topnienia l=335 kJ/kg = 335000 J/kg
Q=m*l =9000*335000=3015000000 J

Masa bryły wynosi 9000 kg. Aby ta bryła lodu stopniała potrzeba 3015000000 J ciepła.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T17:29:52+01:00

Dane Szukane
gl= 900kg/m3 g=m/v m=?
a=2m m=g*V
b=2m m=900*10 [kg/m3*m3=kg]
c=2,5m m=9000kg=9t.
V=a*b*c
V=2*2*2,5 [m*m*m=m3]
V=10m3
l=335 kJ/kg = 335000 J/kg
Q=m*l =9000*335000=3015000000 J
Q=30150MJ