Jeśli macie książkę do historii 6 klasa
Moja Historia 6 część 2 to pomóżcie
chodzi o 3 rozdział strona 42.
muszę napisać po 5-8 zdań najważniejszych informacji na te niebieskie punkty czyli:
1.Rewolucja lutowa
2.Rewolucja październikowa i rządy bolszewików
3.Rządy Stalina
4.Rolnictwo i przemysł w ZSRR.

(TE INFORMACJE MAJĄ BYĆ Z PODRĘCZNIKA Z TYCH PUKTÓW).

1

Odpowiedzi

2010-03-14T17:28:34+01:00
1. Rewolucje lutowa.
Rosja po I wojnie miała zacofana gospodarke. Mieszkańcy nie mieli żadnych praw. domogali sie ich. W 1917 roku w marcu wybuchł straj w Piotrogradzie. Został utworzony nowy rząd.Przywodzcom bolszewików był Lenin.

2. Rewolucja październikowa i rządy bolszewików
W dniach 6-7 listopada 1917r bolszewicy opanowali Piotrograd. Lenin stanął na czele nowego rządu. Komuniści utworzyli nowe państwo pod nazwą ZSRR. Te rewolucje nazywamy od nazw miesięcy będących w tym okresie w Rosji

3. Rządy Stalina
po smierci Lenina Stalin objął rządy usunął z partii wszystkich przeciwników. Nauczyciele dziennikarze i naukowcy służyli państwowej propagandzie. Wszystkie dziedziny życia Rosjan były kontrolowane. ZSRR stało sie państwem totalitarnym
3 3 3