Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T17:21:47+01:00
A)
2x³ = 4x²
x³ = 2x²
x = 2

b)
x⁵ = 9x³
x² = 9
x = 3

c)
x⁴ = -27x³
x = -27

d)
x⁵ = 8x²
x³ = 8
x = 2

e)
x⁶ - 25x² = 0
x⁶ = 25x²
x⁴ = 25
x² = 5
x = √5

f)
x⁵ - 16x = 0
x⁵ = 16x
x⁴ = 16
x² = 4
x = 2