Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T19:50:14+01:00
Opinie:
1 Nie są to klasyczne porady prawne, ale i tak pomagają w przezwyciężeniu życiowej bezradności.
2 Afera ta na pierwszy rzut oka wydaje się absurdalna.
3 Sytuacja biur jest nietypowa.
4 Przyjęć nie było, bo Sejm pracuje opieszale i nie uchwalił na czas stosownych przepisów.
5 Wydawać by się mogło, że sytuację poprawi wejście Polski do Unii.
6 W odczuciu społeczeństwa jakość stanowionego prawa pogarsza się z roku na rok.
7 Radykalnej zmiany wymaga jeden z przepisów ustawy lustracyjnej tak, by chronił on dobra osobiste lustrowanych.


Fakty:
1 Ostatnio media przypominają aferę sprzed kilku lat, w którą zaangażowany był były
wiceminister zdrowia.
2 Szpitale otrzymywały darowizny w postaci sprzętu, a gdy je przyjęły, dostawały rachunek do zapłacenia.
3 Każde biuro działa przy stowarzyszeniu albo fundacji na podstawie odpowiedniej ustawy.
4 W tym roku nie było przyjęć na aplikacje adwokackie i radcowskie.
5 Debata na temat zmian w ustawie trwa już ponad siedem miesięcy.
6 Idea poradnictwa obywatelskiego zrodziła się w Wielkiej Brytanii w czasach wojny.
7 Pierwsze polskie Biuro Porad Obywatelskich powstało w Warszawie w 1996 roku.