Odpowiedzi

2009-10-25T20:15:15+01:00
Zlewisko Morza Północnego :
-Izera -dopływ Łaby
-Orlica - dopływ Łaby

Zlewisko Morza Czarnego :
-Strwiąż - dopływ Dniestru
-Orawa- Dopływ rzeki Wag- następnie rzeka Dunaj
2 3 2