Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli litery, którym odpowiadają cechy alkoholi. Niektóre cechy są błędne, a niektóre należy umieścić w więcej niż jednej rubryce.


a) ciecz lotna
b) odczyn zasadowy
c) dobra rozpuszczalność w wodzie
d) powoduje uzależnienie organizmu
e) ściana białko
f) toksyczny
g) nietoksyczny
h) toksyczny nawet w małych ilościach
i) słodki
j) charakterystyczny zapach
k) bez zapachu
l) ciecz żółta
ł) ciecz bezbarwna
m) temperatura wrzenia: 64°C
n) odczyn obojętny
o) pali się jasno żółtym kopcącym płomieniem
p) temperatura wrzenia 290°C
r) spala się jasnoniebieskim płomieniem
s) nie ulega dysocjacji jonowej
t) stosowane do wyrobu jodyny i spirytusu salicylowego
u) stosowane do produkcji formaliny
v) stosowany w przemyśle spożywczym do konserwacji środków, które powinny zachować wilgoć
w) temperatura wrzenia: 78,5°C
x) ma właściwości higroskopijne

Metanol:
Etanol:
Glicerol:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T22:52:41+01:00

Metanol:a, c, m,ł, s,n,r
Etanol:a, c, d, e, f, w, t,ł, s,n, j,r
Glicerol: i,c,x, ł, a,s,n,g, v,k,o
13 4 13