Odpowiedzi

2010-03-14T17:30:56+01:00
- zasolenie wynosi srednio 35 promila. W otwartym oceanie waha się ono od 32 do 38 promili. Największe zasolenia zanotowano w Morzu Czerwonym – 43 promile, najmniejsze w Bałtyku – 4 promile. Zasolenie zwiększa się na skutek parowania wody i formowania się lodu, a zmniejsza na skutek opadów i spływu wód rzecznych.

- w morskiej wodzie występują wszystkie pierwiastki, których udział zmienia się w czasie i przestrzeni. Najwięcej jest chlorków – 78% ( w tym największy udział chlorku sodu, który nadaje wodzie słony smak), Duża grupę stanowią też siarczany magnezu i wapnia.

- temperatura zróżnicowana jest od szerokości geograficznej. Średnia temperatura wody wynosi 17.4 stopnie. Najwyższe temperatur występują w strefie równikowej,a najniższe w podbiegunowych
2 4 2