Odpowiedzi

2010-03-14T17:42:21+01:00
Moim zdaniem na miano współczesnego rycerza zasługuje nasz rodak Jan Paweł II.
Jan Paweł II przez osiemdziesiąt pięć lat służył Bogu i ludziom , były to lata nauki , pracy i modlitwy. Wezwany na Stolicę Piotrową stał się kimś bliskim całej rodzinie .Nie bał się sprzeciwić okrucieństwu i bezwzględności . Jego orężem nie był miecz , lecz słowa , którymi jednoczy6ł ludzi z całego świata . Na spotkania z nim przybywały miliony ludzi by trwać w podziwie i zasłuchaniu. Szedł do możnych i pochylał się na biednymi. Odwiedzał biedne kraje , nie ciekał od kontaktów z chorymi i niepełnosprawnymi. Pamiętamy o jego licznych spotkaniach z młodzieżą. To z nimi będąc Papież dawał z siebie najwięcej , chyba dlatego , że sam czuł się młody. Zawsze lubił być wsród młodzieży , podróżować z nimi , uczyć się.
Jan Paweł II swoją rycerską postawą szerzył wiarę chrześcijańską na świecie.
7 2 7