Dlaczego wybuchają wulkany, czy na powierzchni jest lawa czy może magma, opisać budowę ziemi od środka albo od powierzchni, co to jest epicentrum a co to jest hipocentrum, skutki trzęsień ziemi, dlaczego ludzie osiedlają sie w okolicach wulkanów, wymienić orogenezy i powstałe w poszczególnych góry, i jakie wyróżniamy typy gór
daje Naj

1

Odpowiedzi

2010-03-14T18:29:28+01:00
Ruchome płyty litosfery zderzają się i nachodzą na siebie jedna na drugą. ogromne siły ich tarcia powodują we wnętrzu Ziemi wzrost ciśnienia i temperatury co doprowadza do zwiększenia aktywności materii w postaci magmy, która przemieszcza się ku górze, wykorzystując szczeliny występujące w litosferze.
Na powierzchni jest lawa.
budowa wnętrza Ziemi:
1) skorupa ziemska-jej budowa zmienia się w pionie i poziomie. Wyzóżnia się w jej obrębie skorupę kontynentalną o grubości 35-40 km oraz znacznie cieńszą skorupę oceaniczną ( od kilkuset metrów do kilku km )
2)płaszcz ziemski- ma zróżnicowaną budowę. W górnej części wyróżnia sie warstwę perydotytową a w dolnej astenosfera.
3)jądro- składa się z części zewnętrznej, ciekłej i wewnętrznej stałej. w jądrze zewnętrznym podczas ruchu obrotowego Ziemi, wirująca materia wytwarza wokół Ziemi pole magnetyczne.
Hipocentrum - źródło drgań znajdujące się pod powierzchnią Ziemi.
Epicentrum- miejsce na powierzchni ziemi leżące dokładnie nad hipocentrum.
skutki trzęsień ziemi: zniszczenie budynków, maszyn rolniczych, zniszczenie roślin.
ludzie osiedlają się w pobliżu wulkanów ponieważ są tam najlepsze ziemie pod uprawę.
mam nadzieję że pomogłam ;D
3 3 3