Zad.1.
siedem całych i jedna siódma podzielone na jedną całą i jedenaście czternastych odjąć jedną cała i dwie piąte razy piętnaście dwudziestych ósmych.
zad.2.
a) cztery dziewiąte liczby 63
b) siedem piętnastych liczby 40
c) pięć całych i jedna ósma liczby 28
zad.3.
a) Na lekcji wf. trzy czwarte chłopców z klasy Vi grało w piłkę nożną. Pozostałych czterech chłopców kibicowało swoim kolegom.Ilu chłopców było w tej klasie?
b) Ilu uczniów było w tej klasie, jeśli liczba dziewczynek stanowiła pięć czwartych liczby chłopców?
zad.4
Za jedną całą i trzy czwarte kilograma winogron zapłaciłem 9,80 zł. Ile kosztuje kilogram tych winogron?
zad.5
Za dwie piąte kg sera i 30 dag szybki zapłaciłem 11,26 zł.
Kilogram szynki kosztował 18,20 zł.
Ile kosztował kilogram sera?
zad.6
Kupiłem trzy czwarte kilograma gruszek oraz jedną całą i jedną drugą kilograma jabłek.Kilogram gruszek kosztował %,40 zł, a cena jabłek stanowiła dwie trzecie ceny kilograma gruszek. Ile zapłaciłem za te zakupy?

Plis rozwiążcie !!!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-14T18:08:29+01:00
Zad.1
siedem całych i jedna siódma : na jedną całą i jedenaście czternastych - jedną cała i dwie piąte x piętnaście dwudziestych ósmych= pięćdziesiąt siódmych x czternaście dwudziestych piątych - siedem piątych x piętnaście dwudziestych ósmych =
2 x 2 - 1x3=4-1=3
Zad.2
a)63 x 4/9 = 252/9=28
b)40 x 7/15= 56/3= 18 i 2/3
c)5 i 1/8 x 28= 41/2 x 7=187/2=143 i 1/2
Zad.3
a) x-l.chł.
1/4 x = 4
x=16
b)5/4 x-l.dz.
5/4 * 16=20
16+20=36
Zad.4
1 i 3/4 = 9,80
1 = x
x*1 i 3/4=9,80
x= 9,80 : 1 i 3/4=98/10 * 4/7 = 14/5 * 2=28/5=5,6

2010-03-14T18:14:31+01:00
1. trzy całe i jedna czwarta

2. a) 28

b) osiemnaście całych i dwie trzecie

c) sto czterdzieści trzy całe i jedna druga

3.a)
jedna czwarta = 4
1 cała = 4*4=16
Odp. W klasie jest 16 chłopców

b) pięć czwartych razy 16 = 20
Odp. Dziewczynek było 20.

4. siedem czwartych * 9,8 = 5,6
ODP. Kilogram winogron kosztuje 5,6 zł

5. 14,5 zł

6. 9,45 zł