Odpowiedzi

2010-03-14T17:38:26+01:00
Licznik upraszczam:
L=2/10-2(5-4)+4/5+13/29=1/5-2+4/5+13/29=1-2+13/29=-1+13/29=-29/29+13/29=-16/29
mianownik upraszczam:
M=9/8*(-3/2)+(-1/8)=-27/16-2/16=-29/16

L/M=(-16/29)/(-29/16) = (-16/29) * (-16/29) = (-16/29)do kwadratu